Navigace

Obsah

Užitečné odkazy

• Portál obecních úřadů www.obecni-urad.net
• Portál mikroregionů www.mikroregion.ne t

• Portál veřejné správy http://portal.gov.cz
• EPUSA - elektronický portál územní samosprávy www.epusa.cz
• Úřad vlády ČR www.vlada.cz
• Kancelář presidenta www.hrad.cz
• Poslanecká sněmovna www.psp.cz
• Senát www.senat.cz
• Ministerstvo vnitra ČR www.mvcr.cz
• Ministerstvo financí ČR www.mfcr.cz
• Ministerstvo pro místní rozvoj www.mmr.cz
• Ministerstvo spravedlnosti www.justice.cz  (obchodní rejstřík, úpadci aj.)
• ISÚ - Informační systém o území www.isu.cz
• ISÚ - Program obnovy venkova http://www.isu.cz/pov
• Asociace krajů České republiky http://www.kr-urady.cz
• Úrad Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz
• Úřad Středočeské kraje www.kr-stredocesky.cz
• Sčítání lidu, domů a bytů 2001 www.czso.cz
• Informační centrum evropské unie www.evropska-unie.cz
• Česky úřad zeměměřičský a katastrální www.vugtk.cz/~cuzk/
• Finanční centrum českého internetu www.penize.cz