Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Užitečné odkazy

Dalží odkazy ZDE.

Odkazy

Mapový portál

Navigace

Obsah

Vzdělání

Mateřská škola Hostomice

Základní informace :
Název   Mateřská škola Hostomice
Adresa Husova 308 , 417 52  Hostomice
Kontakt  ms.hostomice@volny.cz
Telefon 417  825 187
Forma Příspěvková organizace
Ředitelka Jelínková Mirka


Nynější budova mateřské školy byla postavena v roce 1984.Jejím provozovatelem a zřizovatelem byl závod Sklárny Kavalier, a měla původně tři třídy.Během několika let došlo k velkým změnám.Zřizovatelem se stal Národní výbor, později Obecní úřad v Hostomicích.Část školy se pronajala pro zdravotní účely a snížil se počet tříd - na dvě.Díky těmto změnám došlo i ke stavebním úpravám a změně zahradní plochy do dnešní podoby.Škola je postavena ve středu obce, poblíž řeky Bíliny.Vzhledově je rozdělena na dvě části - provozní pavilon a patrový pavilon se dvěma třídami.Děti jsou rozděleny do dvou věkově smíšených tříd.

Charakteristika MŠ :
Počet tříd 2
Počet zaměstnanců 6
z toho :  
pedagogové 3
pracovníci ŠJ 2
provozní pracovníci   1
Kapacita školy 50 dětí
Součástí školy je školní jídelna  


Mateřská škola má odloučené pracoviště na adrese Chotějovice , Dvořákova 34.Budova mateřské školy na odloučeném pracovišti byla postavena v roce 1925, jako rodinný domek.V roce 1959 po adaptaci zde byla zřízena jednotřídní mateřská škola.

Vzdělávací program MŠ :

" Svět kolem nás "

Vzdělávací projekt " Svět kolem nás" má škola vypracován jako schematický model integrovaného bloku vzdělávání, který umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu.Pedagog vzdělávací projekt dotváří konkrétní týdenní, nebo denní nabídkou dětem podle jejich individuality a věkového složení třídy, se stanovením pedagogického záměru.ŠVP umožňuje pedagogům v jednotlivých třídách pracovat samostatně, tvořivě s uskutečňováním svých nápadů, a s uplatněním své odborné způsobilosti.Je dokumentem otevřeným, který na základě evaluačních činností umožňuje dotvořit, nebo přeměnit vzdělávání.

Anotace vzdělávacího procesu :

Naší hlavní myšlenkou je přirozené rozvíjení a podněcování vývojově neopakovatelných, nenahraditelných  specifických možností a schopností dítěte.Což znamená dát dítěti příležitost " Hrát si " a samostatně řešit různé praktické úkoly, jednat tvořivě, respektovat pravidla, naslouchat druhým a srozumitelně se vyjadřovat.