Navigace

Obsah

zde ke staženíVyhlášky

Veřejná vyhláška

Strom.pdf Staženo: 22x

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021

OZV č. 2.pdf Staženo: 20x

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

OZV č.1.pdf Staženo: 21x

Obecně závazná vyhláška č.1/2020 o místním poplatku ze psů

Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu nalehavého obecného zájmu dnem vyhlášení

OZV č. 1 2020.pdf Staženo: 107x

Usnesení z 10. zasedání městyse Hostomice dne 23. 3. 2016

usneseni_pdf_28992.pdf Staženo: 415x

Provozní řád dětského hřiště

hppscan256_pdf_61935.pdf Staženo: 560x

Provozní řád dětského hřiště

hppscan255_pdf_19464.pdf Staženo: 529x

Požární řád

Dodatek č. 3. - plnění cisteren

hppscan389_pdf_57343.pdf Staženo: 479x

Požární řád

Dodatek č. 3. - plnění cisteren

hppscan388_pdf_13991.pdf Staženo: 445x

Požární řád

Dodatek č. 3. - plnění cisteren

pozarni_rad_pdf_18361.pdf Staženo: 495x

Obecně závazná vyhláška č.2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení

Platnost od 29.10.2010 do 29.11.2010

ozv_mistni_poplatek_vhp_doc_99087.doc Staženo: 449x

Vyhláška daň z nemovitosti 1/2009

vyhlaska_dane_z_nemovitosti_pdf_17820.pdf Staženo: 441x

Obecně závazná vyhláška č.: 1 / 2006 o závazných částech územního plánu obce Hostomice

obecne_zavazna_vyhlaska_1_2006_pdf_15394.pdf Staženo: 836x

Provozní řád

provozni_rad_umelka_doc_10511.doc Staženo: 441x

Obecně závazná vyhláška o zrušení závazné vyhlášky obce Hostomice č.5/2002

c1_2004_pdf_98712.pdf Staženo: 374x

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

vyhlaskaomistnimpoplatkuzavhp_pdf_15383.pdf Staženo: 482x

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst v obci

vyhlaskaopovolenikvjezdu_pdf_12522.pdf Staženo: 459x

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

vyhlaskaopoplatkuzaverejneprostranstvi_pdf_19053.pdf Staženo: 418x

Obecně závazná vyhláška o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

vyhlaskaozabezpecenimistnichzalezitostiverejnehopo_15886.pdf Staženo: 461x

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

vyhlaskaomistnimpoplatkuzevstupneho_pdf_18942.pdf Staženo: 443x

Stránka