Navigace

Obsah

Plynofikace mateřské školy a zdravotního střediska Hostomice

Název projektu : Plynofikace mateřské školy a zdravotního střediska Hostomice
Zaměření projektu : odstranění následků povodně
Celkové výdaje projektu : 590.000,- Kč
Výše dotace : 590.000,- Kč
Výše vlastních zdrojů : 0
Realizace : 2002
Název grantu : POV 3177107573
Zpracovatel žádosti : Haklová
Popis projektu výměna zničeného elektrického vytápění po povodni za plynové