Navigace

Obsah

Oprava kanalizace po povodni

Název projektu : Oprava kanalizace po povodni
Zaměření projektu : odstranění možnosti záplavy areálu při zvýšení hladiny řeky spodní vodou
Celkové výdaje projektu : 312.926,- Kč
Výše dotace : 208.600,- Kč  
Výše vlastních zdrojů : 104.326,- Kč
Realizace : 2003
Název grantu : Fond obnovy Ústeckého kraje 161/03-FO
Zpracovatel žádosti : Haklová
Popis projektu stavba nového odvodu  dešťové kanalizace s vyústěním do místní  kanalizace