Navigace

Obsah

Oprava budovy mateřské školy a zdravotního střediska Hostomice

Název projektu : Oprava budovy mateřské školy a zdravotního střediska Hostomice
Zaměření projektu : odstranění následků povodně
Celkové výdaje projektu : 292.000,- Kč
Výše dotace : 292.000,- Kč
Výše vlastních zdrojů : 0
Realizace : 2002
Název grantu : POV 3177107733
Zpracovatel žádosti : Haklová
Popis projektu stavební práce při odstranění následků  povodně