Navigace

Obsah

Odkanalizování obcí Hostomice, Světec a osady Chotějovice

Název projektu : Odkanalizování obcí Hostomice, Světec a osady Chotějovice
Zaměření projektu : nahrazení stávající splaškové kanalizace z r.1919 za novou s odvodem do ČOV v Bílině
Celkové výdaje projektu :  
Výše dotace : 14.743.000 Kč
Výše vlastních zdrojů : 13.470.000 Kč
Realizace : 10/1995 – 12/2000
Název grantu :  
Zpracovatel žádosti : Haklová
Popis projektu nahrazení stávající splaškové kanalizace