Navigace

Obsah

Přehled získaných titulů

 

  • 1995

Odkanalizování obcí Hostomice, Světec a osady Chotějovice

 

  • 2002

Vybavení nábytkem herny Mateřské školy Hostomice

Oprava budovy mateřské školy a zdravotního střediska Hostomice

Plynofikace mateřské školy a zdravotního střediska Hostomice

Oprava budovy č.p.307,Husova , Hostomice

Náhrada zničeného zařízení Mateřské školy Hostomice

Plynofikace č.p.307, Husova ul., Hostomice

 

  • 2003

Oprava zničeného nádvoří mateřské školy po povodni

Oprava kanalizace po povodni

Nouzová opatření po povodni srpen 2002

 

  • 2005

Oprava střešního pláště na budově  OÚ čp.158

Veřejné osvětlení a místní rozhlas v Hostomicích

 

  • 2007

Oprava střešní krytiny staré budovy  Základní školy Hostomice

 

  • 2011 - 2014

Přehled získaných dotací od roku 2011 po součastnost

ČEPS a.s.  nádvoří u zdravotního střediska    500 000,-Kč
S.D. a.s. kultura  20 000,-Kč
S.D. a.s. rekonstrukce ZŠ   500 000,-Kč
Nadace ČEZ   oranžové hřiště 1 000 000,-Kč
Nadace ČEZ   výsadba stromů 9 000,-Kč
ČEPS a.s.       dopravní infrastruktura   100 000,-Kč
ČEZ a.s.     Rekonstrukce ZŠ 700 000,-Kč
S.D. a.s.         rozvoj infrastruktury    220 000,-Kč
Mikroregion SVORNOST kultura 10 000,-Kč
ČEZ a.s.  kultura 140 000,-Kč
S.D. a.s.   rozvoj školství 150 000,-Kč
Nadace ČEZ vybavení školy     200 000,-Kč
Nadace ČEZ     kultura 2011 - 2014 563 000,-Kč
ČEZ a.s.    vybavení školy 200 000,-Kč

Celkem se za toto volební období podařilo získat  4 362 000,-Kč